Cookies

Dit is uitleg over het gebruik van cookies.

1. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

 1. Treinrondreis.nl gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
 3. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 4. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
 5. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen

 1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. Cookieoverzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Treinrondreis.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 2. In totaal zijn er op treinrondreis.nl 27 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Treinrondreis.nl op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

Facebook, Tracking

_fbp, 3 maanden
c_user, Einde sessie
xs, Einde sessie

Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

Google, Tracking

__Secure-3PAPISID, Einde sessie
__Secure-3PSID, Einde sessie
__Secure-APISID, Einde sessie
__Secure-HSID, Einde sessie
__Secure-SSID, Einde sessie
_gcl_au, 3 maanden
1P_JAR, Einde sessie
APISID, Einde sessie
HSID, Einde sessie
NID, Einde sessie
SAPISID, Einde sessie
SID, Einde sessie
sid, Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.

Google Analytics, Analytisch

_ga_MHKNCT1FKE, 2 jaar
_gat_UA-185949654-1, Einde sessie
_gid, 22 uur
_gat_gtag_UA_185949654_1, Einde sessie

Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.

Google Analytics (anon.), Analytisch (anoniem)

_ga, 2 jaar
_ga_MHKNCT1FKE, 2 jaar

Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven. Uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor u als bezoeker anoniem blijft.

3. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Treinrondreis.nl heeft hier geen invloed op.

B. Privacy-instellingen

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
 2. Treinrondreis.nl heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres is daarbij gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.
 4. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. Websites van derden en wijzigingen

A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

 1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Treinrondreis.nl niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20210521.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

 1. U heeft het recht om:
 2. uw persoonsgegevens in te zien;
 3. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 4. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 5. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
 6. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
 7. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 8. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Treinrondreis.nl hebben, stuur dan een verzoek naar contact@treinrondreis.nl
 9. Treinrondreis.nl wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Treinrondreis.nl u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 10. Treinrondreis.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Klachtrecht

A. Interne behandeling

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Treinrondreis.nl u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot contact@treinrondreis.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Handige pagina's

Offerte aanvragen
Veel gestelde vragen
Over ons
Last minute trein

Garantie

Om de betrouwbaarheid van jouw reservering te waarborgen, zijn we geregistreerd bij het VZR Garantiefonds en aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Informatie

Treinrondreis.nl is een initiatief van Treinreiziger B.V.

Treinrondreis
Grondherendijk 41 a/b
3082 DG Rotterdam
Ons kantoor is geen bezoekadres

Telefoon: 010 - 26 13 0 43
Email: contact@treinrondreis.nl

Treinrondreis.nl is een handelsnaam van Treinreiziger B.V. (KVK 86245007). Op al onze pakketreizen is de EU-richtlijn 2015/2302 van toepassing. Zie: de pagina reizigersrechten/reisgarantie. Op alle reizen zijn onze (reis)voorwaarden van toepassing. Wij maken gebruik van cookies en handeren de volgend privacyverklaring. © 2021-2024 Treinrondreis.nl