Reizigersrechten bij een pakketreisovereenkomst

De reizen die wij op Treinrondreis.nl aanbieden zijn pakketreizen. Hierop is de EU-richtlijn 2015/2302 van toepassing. Dit betekent dat u aanspraak kunt maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Treinrondreis.nl beschikt ook over de wettelijk verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Voordat u de pakketreisovereenkomst sluit, zult u alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar.
 • U krijgt een noodtelefoonnummer / contactpunt waar u in geval van een calamiteit contact mee op kunt nemen.
 • U kunt de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel na betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen (zie onze Algemene Voorwaarden).
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen, indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging meer is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kunt u de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kunt u de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt u een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft u recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • U kunt de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.
 • Daarnaast kunt u de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding, conform de algemene of aanvullende voorwaarden.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan u worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kunt u de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft u recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd.

Garantie geregeld: VZR Garant

 • Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Treinrondreis.nl gebruik van VZR Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de VZR Garant deelnemerspagina. Alle informatie over VZR Garant vindt u op www.vzr-garant.nl.

Treinrondreis.nl is een handelsnaam van Treinreiziger B.V.

Handige pagina's

Offerte aanvragen
Veel gestelde vragen
Over ons
Last minute trein

Garantie

Om de betrouwbaarheid van jouw reservering te waarborgen, zijn we geregistreerd bij het VZR Garantiefonds en aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Informatie

Treinrondreis.nl is een initiatief van Treinreiziger B.V.

Treinrondreis
Grondherendijk 41 a/b
3082 DG Rotterdam
Ons kantoor is geen bezoekadres

Telefoon: 010 - 26 13 0 43
Email: contact@treinrondreis.nl

Treinrondreis.nl is een handelsnaam van Treinreiziger B.V. (KVK 86245007). Op al onze pakketreizen is de EU-richtlijn 2015/2302 van toepassing. Zie: de pagina reizigersrechten/reisgarantie. Op alle reizen zijn onze (reis)voorwaarden van toepassing. Wij maken gebruik van cookies en handeren de volgend privacyverklaring. © 2021-2024 Treinrondreis.nl